W płaszczyźnie moralności religijnej:

wazektomia ebook

W płaszczyźnie moralności religijnej:

  • Katolickiej: zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, „sterylizacja’ mająca za cel antykoncepcję jest zakazana, pomimo prawidłowej motywacji subiektywnego zamiaru [Kongregacja doktryny Wiary, A.A.S. 68019760.,738-740(95)]
  • Protestanckiej: kwestia ta należy do wyłącznej odpowiedzialności małżeństwa, nawet męża; odpowiedzialności, która być może powinna stać się przedmiotem specjalnych uzupełnień.
  • Żydowskiej: judaizm dopuszcza podwiązanie jajowodów, ponieważ nie ciąży na kobiecie, podobnie jak na mężczyźnie, obowiązek prokreacji.
  • Muzułmańskiej: w zakresie , w jakim wchodzi w grę wzajemna zgoda obojga współmałżonków, podwiązanie jajowodów jest dozwolone, pod warunkiem, że taka decyzja nie powoduje nieodwracalnej bezpłodności, a jest dobroczynna w płaszczyźnie psychologicznej i z punktu widzenia dobra małżeństwa.
  • Buddyjskiej: opinia pozytywna co do zasady, ale pozostaje problem odwracalności operacji. Małżonek winien być o tym poinformowany. [Beck W.W. jr., Giekologia Urban&Partner, 1995, 465-477]


<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl