Doustne środki antykoncepcyjne – problemy prawne.

wazektomia ebook

Doustne środki antykoncepcyjne – problemy prawne.

W USA większość procesów związanych z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi dotyczy odpowiedzialności za jakość produktu i jest wytaczana ich producentom. Przyjęto zasadę, że producent leku musi dołączyć do niego pisemną informację ostrzegającą pacjentów przed jego wszelkimi niekorzystnymi działaniami ubocznymi. Lekarz jest obowiązany uprzedzić pacjentkę o możliwych działaniach niepożądanych przepisywanego środka i poinformować ją o innych metodach antykoncepcji. Wszelkie takie rozmowy powinny być odnotowane w dokumentacji.

Lekarz ma obowiązek:

  • przeprowadzić dokładne ogólne badanie fizykalne pacjentki
  • wykonać istotne badania laboratoryjne
  • przestrzec pacjentkę przed możliwymi niekorzystnymi działaniami ubocznymi
  • uważnie obserwować pacjentkę, u której wystąpiły jakiekolwiek działania niepożądane
  • poradzić zmianę na inną metodę antykoncepcji na dwa miesiące przed planowaną próbą zajścia w ciążę; istnieją bowiem dowody na występowanie aneuploidii u poronionych płodów, poczętych przez kobiety, które bezpośrednio przed ciążą przestały stosować doustne środki antykoncepcyjne [Sprawa Jorgensen przeciw Mead Johnson laboratories, 1973].


<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl