Wskazania do wazektomii z powodu chorób internistycznych, onkologicznych itp.

wazektomia ebook

Wskazania do wazektomii z powodu chorób internistycznych, onkologicznych itp.

Jakie mogą być generalne wskazania do wykonania wazektomii z powodu chorób internistycznych, onkologicznych itp.

Wskazań tych jest bardzo wiele. Wydawałoby się, że z ciężko chorą partnerką, nie powinno uprawiać się seksu. Ale życie pokazuje że tak nie jest, czy też w przypadku zaistnienia ciąży, która może zakończyć się ciężkimi powikłaniami ... Wymienione poniżej choroby, które z punktu widzenia medycznego stanowią wskazanie do zapobiegania ciąży nie są podzielone na bezwzględne i względne, gdyż wysoki poziom praktyki medycznej umożliwia obecnie udzielenie kobiecie ciężarnej wysoko specjalistycznej pomocy w utrzymaniu ciąży, jeśli chce ona urodzić dziecko za wszelką cenę.

Oto skrótowe zestawienie chorób, których występowanie powinno skłaniać do zapobiegania ciąży, a tym samym wyrażania szacunku dla swojej partnerki życiowej. Opracowano na podstawie książki pt. „Ginekologia”, autor Prof. R.Klimek

Choroby kobiece

 • zatrucia ciążowe
 • EPH-gestoza nie poddająca się leczeniu, zagrożenie rzucawką.
 • zwężenie miednicy dużego stopnia?
 • przebyte operacje przetok pęcherzowopochwowych i odbytniczopochwowych
 • rozległe żylaki pochwy i sromu
 • przebyte dwukrotnie ręczne wydobycie łożyska po porodzie z przetaczaniem krwi
 • przypadki nie rokujące nadziei na urodzenie żywego i nie obarczonego wadami dziecka
 • nieprawidłowości rozwoju jaja płodowego i znacznego stopnia wielowodnie, zaśniad groniasty
 • guzy macicy lub przydatków zaklinowane w zagłębieniu odbytniczo macicznym, jeśli kobieta nie wyraża zgody na zabieg operacyjny
 • trzy poprzednio przebyte porody zakończone cięciem cesarskim

Choroby przenoszone na potomstwo.

 • dziedziczne schorzenia umysłowe u rodziców
 • nałogowy alkoholizm u rodziców
 • choroby dziedziczne dające się stwierdzić w poprzednich ciążach, n: choroby Tay’aSachsa, Friedricha
 • listerioza i cytomagalia u matki
 • przyjmowanie talidomidu lub jemu podobnych
 • leczenie środkami cytostatycznymi
 • jeżeli dwoje lub więcej dzieci z tych rodziców wykazuje wady rozwojowe
 • jeżeli oboje rodzice, jedno z rodziców, jedno lub więcej poprzednio urodzonych dzieci wskazuje chorobę psychiczną
 • jeżeli kobieta w poprzednich ciążach przeżyła ciężki konflikt serologiczny związany z różnica czynnika Rh
 • jeżeli w rodzinie jest stwierdzona choroba wrodzona, która występuje u dzieci z poprzednich porodów

Należy zawsze pamiętać, że jeśli kobieta zajdzie w ciążę mimo współistnienia ciężkiej choroby i nie zdecyduje się na jej usunięcie, zdaniem lekarza jest dołożenie wszelkich starań, by przeprowadzić ją przez poszczególne okresy ciąży przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć medycyny, z myślą o zachowaniu jej zdrowia i życia.

Choroby układu krążenia ostre zapalenie mięśnia sercowego

 • Przewlekłe zapalenie osierdzia
 • choroba wieńcowa z zawałem
 • przewlekły zespół płucno-sercowy
 • blok przedsionkowo komorowy, jeżeli kobieta nie zgadza się na wszczepienie rozrusznika
 • zatory naczyniowe świeżo przebyte i nawracające
 • wysoki stopień niewydolności krążenia
 • zatory do tętnic mózgu

Choroby układu nerwowego

 • stwardnienie rozsiane wieloogniskowe
 • rozmiękanie mózgu
 • guzy mózgu i rdzenia kręgowego
 • gruźlicze zapalenie opon mózgowych i stany po nim
 • zespół Parkinsona
 • zaburzenia pourazowe ośrodkowego układu nerwowego

Panie doktorze, mam 36 lat, 1 dziecko biologiczne, moja żona jest po trzech operacjach kręgosłupa L5 - S1, następna ciąża grozi Jej wózkiem, ma 2 dzieci z I małżeństwa, razem mamy trójkę, tabletki odpadają. Pańska metoda jest dla Nas najlepsza. Badania i zgoda w załączniku proszę o kontakt i ustalenie terminu

Jest to tylko niewielka grupa chorób układu nerwowego, ale możemy umieścić ją również w dziale chirurgii. Jedno z ciekawszych wskazań do wazektomii, słowem cała interna(choroby wewnętrzne) wazektomia

Choroby oczu

 • zmiany świadczące o złośliwej fazie nadciśnienia tętniczego
 • złośliwe zmiany patologiczne dna oka (neurethinopathia maligna diabetica) występujące w cukrzycy
 • czerniak oka (melanoma oculi)
 • choroby grożące ślepotą, które w czasie ciąży ulegają pogorszeniu i nie poddają się leczeniu

Choroby laryngologiczne

 • gruźlica krtani
 • nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych
 • głuchoniemota
 • obustronna głuchota

Choroby skóry

 • liszajec opryszczkowy ciężarnych
 • liszajec rumieniowaty ostry i podostry w ciąży
 • twardzina skóry postępująca
 • zapalenie skóry i mięsni
 • rybia łuska
 • ciężkie plamice krwotoczne
 • nowotwory złośliwe skóry (mięsak, czerniak)
 • skóra pergaminowata i barwnikowa

Choroby wymagające leczenia chirurgicznego

 • każda choroba chirurgiczna wymagająca leczenia operacyjnego, jeżeli ciąża poważnie zwiększy niebezpieczeństwo lub uniemożliwi jej wykonanie
 • nowotwory złośliwe i niezłośliwe przełyku, jelit, sutka, płuc, wątroby, trzustki wymagające leczenia chirurgicznego
 • ciężki zespół poresekcyjny żołądka i jelit
 • przepukliny przeponowe, rozległe przepukliny brzuszne lub kroczowe
 • wole nadczynne i wole obojętne duże z objawami ucisku
 • ropnie płuc
 • tętniaki dużych naczyń

Choroby ortopedyczne

 • ciężkie zmiany zniekształcające i zapalenie kości kręgosłupa, miednicy i większych stawów
 • czynna gruźlica kostno-stawowa i kręgosłupa
 • nowotwory złośliwe kości, miednicy i dystrofia kości
 • dziedziczne dystrofie kostne

Choroby wątroby

 • marskość wątroby
 • ropne stany zapalne dróg żółciowych
 • żółtaczka mechaniczna
 • nowotwory wątroby

Choroby przewodu pokarmowego

 • wrzód trawienny lub wrzód przełyku ze skłonnością do krwawień
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w okresie zaostrzenia
 • guzy żołądka lub jelit
 • wrzodziejące zapalenie dwunastnicy

Choroby metaboliczne

 • ciężka postać cukrzycy
 • często powtarzające się napady tężyczki
 • cisawica
 • choroby grasicy z objawami męczliwości mięśni

Choroby układu krwiotwórczego

 • ostre i przewlekłe białaczki
 • ziarnica złośliwa
 • skazy krwotoczne
 • niedokrwistość hemolityczna

Choroby urologiczne

 • Gruźlica nerek
 • Progresja procesu chorobowego nerek
 • Obustronna kamica nerek
 • Torbielowatość nerek
 • Stany po operacji wszczepiającej moczowody
 • Wady wrodzone nerek
 • Wodonercze
 • Wady rozwojowe pęcherza moczowego i cewki moczowej
 • Niedorozwój obustronny nerek

Choroby psychiczne

 • Choroby psychiczne związane z ciążą i połogiem
 • i cyklofrenia przebiegające z częstymi zaostrzeniami, głębokie niedorozwoje psychiczne
 • Ciężkie psychopatie
 • Padaczka z przewlekłymi objawami psychoorganicznymi

Przypadki możliwości dziedziczenia jednorodnego chorób, takich jak: schizofrenia i cyklofrenia. Oraz niektóre postacie oligofrenii Zalecana literatura

1. Siwik.E., Zb.Lew Starowicz., Antykoncepcja, Planowanie Rodziny u progu XXIw., Centrum Planowania Rodziny, 2003.(tekst książki na stronie www.wazektomia.com)

2. LlewellynJones,D.(1989)., Everywoman, A Gynaecological Guide for Life.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl