Przyczyny nie decydowania się na dzieci

wazektomia ebook

Przyczyny nie decydowania się na dzieci

Dla większości z nas posiadanie potomstwa jest czymś zupełnie naturalnym, jest to kolejny etap w życiu. Pragnienie posiadania dziecka nie może wynikać jedynie z sympatii posiadania przy sobie istoty miłej, wesołej i posłusznej. Często zdarza się, że dorośli decydują się na dzieci realizując swoje cele i ambicje, nie rozumiejąc do końca, jak wielkiego poświęcenia, oddania i odpowiedzialności wymaga wychowanie dzieci. Dość powszechne jest przekonanie, że w naturze kobiety jest urodzenie dziecka. Jeszcze obecnie w wielu kulturach panuje przekonanie, że kobieta musi być nie tylko dobra żoną, ale i matką, a jeśli jest bezpłodna, to może się nawet liczyć z odtrąceniem przez męża(50% przyczyn niepłodności leży po stronie mężczyzny). Coraz więcej par wstrzymuje się przed posiadania potomstwa z wyboru. Bezdzietne pary mają czas, wolność osobistą i środki finansowe których nie miałyby przy posiadaniu dzieci. Takie pary nazywa się DINK’ami- co oznacza DUAL INCOME NO KIDS (podwójnie zarabiający bezdzietni). Mówiąc o naszym pacjencie z Łodzi nie rozpisywałem się o szerokich przyczynach niechęci do dziecka. Na stronach Wikipedii można wyliczyć, aż 32 powody dla których ludzie decydują się na nieposiadanie dzieci, a mikro procent z nich decyduje się na wykonanie wazektomii, ten mikro-mikro procent dotyczy tylko Polski a nie krajów wysoko rozwiniętych.

Przyczyny braku chęci posiadania dzieci

 • Brak ewidentnych powodów do posiadania dzieci
 • Brak instynktu macierzyńskiego/ojcowskiego
 • Ogólna niechęć do zachowań towarzyszących typowym dzieciom
 • Ogólna niechęć do dzieci
 • Obserwacja wpływu posiadania dzieci na rodzinę lub znajomych
 • Niechęć do poddania się wyznaczonym rolom społecznym
 • Wystarczająca satysfakcja czerpana z posiadania zwierząt domowych
 • Przekonanie osobiste, że dzieciństwo jest zbyt stresującym doświadczeniem

Pobudki osobiste, środowiskowe i zawodowe

 • Niechęć do poświęcenia swojej prywatności i wolności osobistej dzieciom
 • Niechęć po poświęcania swojego czasu dzieciom
 • Niechęć do rosnącej odpowiedzialności finansowej za dziecko, bądź finansowa niemożność posiadania dziecka
 • Przeświadczenie, ze posiadanie dziecka utrudni rozwój kariery
 • Obawa, ze posiadanie dziecka spowoduje utratę pracy lub ubezpieczenia zdrowotnego przy braku urlopu macierzyńskiego
 • Przeświadczenie, że nie spodoba się rola rodzica
 • Przeświadczenie, że utrzymanie odpowiednich więzi z partnerem, zarówno emocjonalnych jak i intymnych, nie będzie możliwe przy posiadaniu dzieci
 • Urojona lub rzeczywista niezdolność do bycia odpowiedzialnym i cierpliwym rodzicem
 • Utrzymanie wolności osobistego wyboru
 • Utrzymanie spontaniczności i elastyczności w przypadku zmiany pracy lub zamieszkania w krótkim czasie

Pobudki pro zdrowotne

 • Obawa o zdrowie rodzica (głównie matki) lub dziecka.
 • Obawa, ze istniejąca choroba jak np.: cukrzyca, depresja, lub ryzyko ciąży pozamacicznej może spowodować ciążę wysokiego ryzyka lub późniejsze problemy z wychowaniem dziecka
 • Strach przed śmiercią matki lub dziecka
 • Obawa, ze dziecko odziedziczy chorobę genetyczną
 • Niedostępność dobrej jakości i przystępnych cenowo opcji nad dzieckiem
 • Strach przed ciążą, porodem, połogiem, jak również przed trwałymi zmianami ciała(np.: spadająca atrakcyjność).
 • Osobiste przekonanie, że dobrym uczynkiem jest dalsze zaludnianie świata.
 • Przekonanie, że większy wkład społeczny można osiągnąć pracą niż posiadaniem dzieci.
 • Troska o środowisko i przeludnienie świata
 • Przekonanie, że ludzie mają tendencję do posiadania dzieci ze złych powodów
 • Przekonanie, ze sprowadzanie na świat niechcianych dzieci jest niemoralne?
 • Opinia, że czyjeś poświecenie się karierze wpłynie negatywnie na rodzicielstwo lub wykonywany zwód, nie pozwoli na bycie dobrym rodzicem
 • Przekonanie ze rozmnażanie się jest niemoralne
 • Uczucie, ze świat jest zbyt okropny, żeby na niego sprowadzać dzieci.

Podejście filozoficzne

Pogląd, ze wychowanie dzieci, którego skutkiem jest podział ról rodzicielskich jest z góry założeniem społecznym, które ogranicza wybór stylu życia i rozwoju danej jednostki. Mocny argument wśród ruchów feministycznych.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl