A oto skrótowe zestawienie chorób, których występowanie powinno skłaniać do zapobiegania ciąży:

wazektomia ebook

A oto skrótowe zestawienie chorób, których występowanie powinno skłaniać do zapobiegania ciąży:

Choroby układu nerwowego:

 • stwardnienie rozsiane wieloogniskowe
 • rozmiękanie mózgu
 • guzy mózgu i rdzenia kręgowego
 • gruźlicze zapalenie opon mózgowych i stany po nim
 • zespół Parkinsona
 • zaburzenia pourazowe ośrodkowego układu nerwowego.

*) Obecnie ze względów prawnych przerywanie ciąży może być wykonane tylko w wyjątkowych przypadkach.

Choroby układu krążenia:

 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • przewlekłe zapalenie osierdzia
 • choroba wieńcowa z zawałem
 • przewlekły zespół płucno-sercowy.
 • blok przedsionkowo-komorowy, jeżeli kobieta nie zgadza się na wszczepienie rozrusznika
 • zatory naczyniowe świeżo przebyte i nawracające
 • wysoki stopień niewydolności krążenia*)
 • zatory do tętnic mózgu

Choroby oczu:

 • zmiany świadczące o złośliwej fazie nadciśnienia tętniczego
 • złośliwe zmiany patologiczne w dnie oka (neuroretinopathia maligna diabetica) występujące w przebiegu cukrzycy
 • czerniak oka (melanoma oculi)
 • choroby grożące ślepotą, które w czasie ciąży ulegają pogorszeniu i nie poddają się leczeniu.

Choroby laryngologiczne:

 • gruźlica krtani
 • nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych
 • głuchoniemota
 • obustronna głuchota.

Choroby skóry:

 • liszajec opryszczkowy ciężarnych
 • liszajec rumieniowaty ostry i podostry w ciąży
 • twardzina skóry postępująca
 • zapalenie skóry i mięśni
 • rybia łuska
 • plamice krwotoczne ciężkie
 • nowotwory złośliwe skóry (mięsak, czerniak)
 • skóra pergaminowata i barwnikowa.

Choroby kobiece:

 • zatrucia ciążowe (wymioty niepowściągliwe), poziom bilirubiny powyżej 2 mg/100 ml
 • EPH-gestoza nie poddająca się leczeniu, zagrożenie rzucawką
 • zwężenie miednicy dużego stopnia
 • przebyte operacje przetok pęcherzowo-pochwowych i odbytniczopochwowych
 • rozległe żylaki pochwy i sromu
 • przebyte dwukrotnie ręczne wydobycie łożyska po porodzie z przetaczaniem krwi
 • przypadki nie rokujące nadziei na urodzenie żywego i nie obarczonego wadami dziecka (ciężki konflikt serologiczny, toksykoplazmoza)
 • nieprawidłowości rozwoju jaja płodowego i znacznego stopnia wielowodzie, zaśniad groniasty
 • guzy macicy lub przydatków zaklinowane w zagłębieniu odbytniczomacicznym, jeżeli kobieta nie wyraża zgody na zabieg operacyjny
 • trzy przebyte poprzednio porody zakończone cięciem cesarskim.

Choroby ortopedyczne:

 • ciężkie zmiany zniekształcające i zapalne kości kręgosłupa, miednicy i większych stawów
 • czynna gruźlica kostno-stawowa i kręgosłupa
 • nowotwory złośliwe i niezłośliwe kości, miednicy i dystrofia kości
 • dziedziczne dystrofie kostne.

Choroby wymagające leczenia chirurgicznego:

 • każda choroba chirurgiczna wymagająca leczenia operacyjnego, jeżeli ciąża poważnie zwiększy niebezpieczeństwo lub uniemożliwi jej wykonanie
 • nowotwory złośliwe i niezłośliwe przełyku, jelit, sutka, płuc, wątroby, trzustki wymagające leczenia chirurgicznego
 • ciężki zespół poresekcyjny żołądka i jelit
 • przepukliny przeponowe, rozległe przepukliny brzuszne lub kroczowe
 • wole nadczynne i wole obojętne, duże, z objawami ucisku
 • ropnie płuc
 • tętniaki dużych naczyń.

Choroby przewodu pokarmowego:

 • wrzód trawienny lub wrzód przełyku ze skłonnością do krwawień
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w okresie zaostrzenia
 • guzy żołądka lub jelit
 • wrzodziejący nieżyt okrężnicy (colitis ulcerosa).

Choroby wątroby:

 • marskość wątroby
 • ropne stany zapalne dróg żółciowych
 • żółtaczka mechaniczna.

Choroby metaboliczne:

 • ciężka cukrzyca
 • często powtarzające się napady tężyczki
 • cisawica
 • choroby grasicy z objawami męczliwości mięśni.

Choroby układu krwiotwórczego:

 • ostre i przewlekłe białaczki
 • ziarnica złośliwa
 • skazy krwotoczne
 • niedokrwistość hemolityczna.

Choroby urologiczne:

 • progresja procesu chorobowego nerek
 • gruźlica nerek
 • kamica obustronna nerek
 • torbielowatość nerek
 • stany po operacji wszczepiającej moczowody
 • wady wrodzone nerek
 • wodonercze
 • wady rozwojowe pęcherza moczowego i cewki
 • niedorozwój obustronny nerek.

Choroby psychiatryczne:

 • choroby psychiczne związane z ciążą i połogiem
 • schizofrenia i cyklofrenia przebiegające z częstymi zaostrzeniami, głębokie niedorozwoje psychiczne
 • ciężkie psychopatie
 • padaczka z przewlekłymi objawami psychoorganicznymi
 • przypadki możliwości dziedziczenia jednorodnego chorób, takich jak: schizofrenia i cyklofrenia oraz niektóre postacie oligofrenii.

Choroby przenoszone na potomstwo:

 • dziedziczne schorzenia umysłowe u rodziców
 • nałogowy alkoholizm u rodziców
 • choroby dziedziczne dające się stwierdzić w poprzednich ciążach, np. Taya-Sachsa, Fredreicha
 • listerioza i cytomegalia u matki
 • używanie Talidomidu lub leków jemu podobnych
 • leczenie matki środkami cytostatycznymi
 • jeżeli dwoje lub więcej dzieci z tych rodziców wykazuje wady rozwojowe
 • jeżeli oboje rodzice, jedno z rodziców, jedno lub więcej poprzednio urodzonych dzieci wykazuje chorobę psychiczną
 • jeżeli kobieta w poprzednich ciążach przeżyła ciężki konflikt serologiczny związany z różnicą czynnika Rh
 • jeżeli w rodzinie jest stwierdzona choroba wrodzona, która występuje u dzieci z poprzednic


<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl