Wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne.

wazektomia ebook

Wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne.

Są one przedmiotem kontrowersji medycznych i prawnych od czasu, gdy w 1974 r. wycofano z użycia spiralę Dalkon Shield i za spowodowane przez nią szkody wypłacono 9500 kobietom odszkodowania na łączną sumę 500 milionów dolarów.

Z wyjątkiem spiralek Progestasert i ParaGard wszystkie spirale wewnątrzmaciczne zostały przez producentów wycofane z powodu kosztów związanych z odszkodowaniami za spowodowane przez nie szkody. Większość procesów dotyczyła jakości produktów. W oskarżeniach utrzymywano, ze wkładki stwarzały zagrożenie w związku z wadliwą konstrukcją i powodowały:

  • Infekcje jamy macicy i miednicy mniejszej
  • Niepłodność
  • Perforacje macicy
  • Ciąże ektopowe (pozamaciczne).

Lekarz ma obowiązek:

  • poinformować pacjentkę o ryzyku związanym z zakładaniem i stosowaniem WWA
  • omówić inne metody antykoncepcji i ryzyko z nimi związane
  • przeprowadzić badanie fizykalne
  • zbadać pacjentkę w trzy miesiące po założeniu wkładki, a następnie powtarzać badanie raz na rok.

W Polsce od wielu lat, zalecenia co do okresowej kontroli są bardziej wnikliwe: po założeniu wkładki wizyta kontrolna po 7 dniach, po pierwszej miesiączce i następnie co 6 miesięcy, niezależnie od stopnia cytologicznego. Jeżeli stwierdzono cytologię II.º. rozmaz pobierany jest co 6 miesięcy, jeżeli I.º - co 12 miesięcy. Badania wielu autorów nie wiążą zmian cytologicznych z noszoną wkładką, a podkreślają, że kobiety stosujące WWA stanowią najzdrowszą grupę pod względem profilaktyki szyjki macicy, sutków i ogólnego stanu zdrowia [Siwik E., Czekanowski R.: estimation of cytological Sears of IUD. Abstarcts of papers presenred AT the Heidelberd International sympodium on „New Aspects In Female Contraception: Update and Trends”, Gynecological Endocrinology, Pantheon Pu blishing, 198757].

„Sterylizacja” (wazektomia, salpingektomia) w USA.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl